Econvert Water & Energy


De waterzuiveringsinstallaties van Econvert zijn ontworpen voor anaerobe afvalwaterzuivering. Dankzij de unieke fasenscheiders van Econvert zijn onze anaerobe reactoren in staat om een grote verscheidenheid aan afvalwater ter verwerken met verschillende concentraties. Door ons ‘’lean and mean’’ ontwerp is de anaerobe waterzuiveringstechnologie nu beschikbaar voor een groot aantal industrieën. Hierdoor wordt afvalwater steeds meer benut als een waardevolle bron van energie, in een wereld waarin energie steeds schaarser wordt.

Econvert Water & Energy is de ideale partner voor bedrijven die actief zijn in voedingsmiddelen, pulp & papier, brouwerijen, dranken, chemicaliën en biochemie. Wij kunnen helpen om op een duurzame en milieuvriendelijke manier kosten te besparen. Wij ontwerpen en bouwen de volgende waterzuiveringssystemen: UASB® (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), EGSB® (Expanded Granular Sludge Bed), IR® (Internal Recirculation) en gasbehandeling Dsulph® (biologische biogasontzwaveling).