Pulp & PapierWater speelt een belangrijke rol bij de productie van pulp en papier. Het afvalwater van pulp en papier is rijk aan organische stoffen door de verschillende fasen van het productieproces. Het lozen van dit afvalwater zonder te zuiveren kan veel kosten met zich meebrengen door het niet naleven van gereguleerde lozingslimieten en/of rioolwaterzuiveringstarieven.

Als u uw afvalwater anaerobe wilt zuiveren of als uw huidige anaerobe afvalzuiveringsinstallatie niet meer aan de eisen voldoet, helpen wij u graag met een oplossing op maat.

Hoge calciumconcentraties, sulfiden en zwevende deeltjes? Bij Econvert begrijpen we wat er nodig is om een grote verscheidenheid aan afvalwater te zuiveren. Ook begrijpen we dat de anaerobe zuiveringsstap zeer belangrijk is in het totale zuiveringssysteem. Onze uitgebreide referentielijst in pulp en papier bewijst dat we met al deze variaties om weten te gaan.
- Tissue
- Karton
- Krantenpapier
- Papier
- Pulp
 

Onze producten

Econvert-
IR®

Econvert-product-IR

Econvert-UASB®

Econvert-product-UASB

Econvert-EGSB®

Econvert-product-EGSB

Econvert-Dsulph®

Econvert-product-DSULPH
 

De anaerobe technologie heeft zich meer dan bewezen in de pulp- en papierindustrie. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?