Econvert-IR®

Econvert-IR®

Econvert-IR®

 
Econvert-IR® (Interne recirculatie) - De 'high performer'. Ontworpen om de ideale procescondities te creëren. Dankzij het toepassen van twee driefasenscheiders is interne recirculatie mogelijk. Hierdoor kan water met hoge CZV-concentraties worden behandeld en zijn optimale biologische omstandigheden gegarandeerd.

Functionaliteit

  • Interne en externe recirculatie zorgen voor een optimale verdunning
  • Gepatenteerde mengkamers voorkomen overbelasting van de bacteriën
  • Evenredige verdeling van het afvalwater dankzij het gepatenteerde anaerobe influentsysteem
  • Secundaire zuiveringsstap (‘polishing’) tussen de bovenste en onderste fasescheider
  • Onttrekkingspunten voor (zwaar) slib om verstopping te voorkomen
  • In staat om water met hoge calciumconcentraties te verwerken
  • Verkrijgbaar als open of volledig gasdichte variant