Econvert-EGSB®

Econvert-EGSB®

Econvert-EGSB®

 
Econvert-EGSB® (Enhanced granulated sludge bed)) is een geoptimaliseerd compromis. De combinatie van een kleine voetafdruk met weinig interne onderdelen. De unieke fasescheider van de EGSB®-reactor heeft bewezen dat het ook vaste stoffen (d.w.z. korrelslib) in hoge stroomsnelheden vasthoudt.

Functionaliteit

  • Intensieve menging van influent en externe recirculatie zorgt voor optimale CZV-concentraties
  • Instelbare opstroomsnelheid voor aanpassing aan specifieke omstandigheden
  • Meerdere influentleidingen die individueel kunnen worden aangepast: congestiebeheersing
  • Volledig gasdichte systeem: geen stankoverlast
  • Biogas wordt opgevangen in de headspace van de reactor en doorgestuurd voor gebruik
  • Gepatenteerde driefasenscheider ontworpen voor de behandeling van hoge debieten