Econvert-DGF®

Econvert-DGF®

Econvert-DGF®

 
Econvert-DGF® combineert afval en afvalwater in één proces. Het Econvert-DGF systeem is een revolutionaire en zeer innovatieve oplossing, speciaal op maat gemaakt voor voedsel- en drankfabrieken om ongezuiverd afvalwater met hoge TSS- en FOG-concentraties effectief te behandelen. Extra voordelen kunnen worden gerealiseerd wanneer de installatie ook fabrieksafval vergist.

Functionaliteit

  • Maakt van een (afval)waterzuiveringsinstallatie een stroomgenerator
  • Een procesoplossing in één stap om een mengsel van afvalwater en organisch afval in één anaërobe reactor om te zetten in een energiebron
  • Geen voorbehandeling nodig, wat resulteert in een lagere OPEX
  • Zeer aanpasbaar aan lokale vereisten en omstandigheden
  • Eenvoudig en stabiel proces
  • Gebruik van bewezen technologieën zoals vergisting en flotatie van opgelost gas
  • Minder intensieve biobehandelaar, wat resulteert in een kleinere voetafdruk en een lagere OPEX voor polijsten